Zásady ochrany osobních údajů (koncový uživatel)

 

Datum poslední aktualizace: 1.1.2022

Základní ustanovení

 

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Zdeněk Dušátko, IČO: 07796404, se sídlem Druhanov 17, 582 91(dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Zdeněk Dušátko, Druhanov 17, 582 91 Světlá nad Sázavou.
email: support@satisflow.cz

 1. Provozovatel poskytuje online recenze a marketingové řešení, které umožňuje uživatelům vytvářet a sdílet recenze zakoupeného zboží u provozovatelů e-shopů na platformě Shoptet (“Služba”). Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen “Zásady”) popisují, jak shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje prostřednictvím naší Služby. Popisuje také práva a možnosti, které máte k dispozici v souvislosti s vašimi osobními údaji.
 2. “Uživatelem” nebo “vámi” se rozumí osoba, která prostřednictvím Služby zveřejňuje recenze na webové stránce a sociálních sítích obchodníka. “Obchodníkem” se rozumí jakákoli třetí strana, která využívá naši Službu, aby vám umožnila zveřejňovat recenze na webové stránce.
 3. Vezměte prosím na vědomí, že tyto Zásady se vztahují na postupy ochrany osobních údajů Služby v obecných záležitostech. Obchodník má další zásady ochrany osobních údajů, které vysvětlují jeho vlastní specifické postupy ochrany osobních údajů týkající se vašich osobních údajů (“Zásady obchodníka”). Měli byste si přečíst také Zásady obchodníka.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 

 1. Zpracováváme informace o vašich nákupech na webových stránkách obchodníka. Jakmile dokončíte nákup na webových stránkách obchodníka, obdržíme a zpracováváme následující informace o vašich nákupech: e-mailovou adresu, celé jméno, částku nákupu, datum nákupu, zakoupenou položku a vaši adresu (“údaje o objednávce”).
 2. Pokud se rozhodnete odeslat recenzi na webové stránky obchodníka, budeme také shromažďovat veškeré informace, které se rozhodnete v rámci takové recenze poskytnout, včetně: fotografií, hodnocení, textu recenze a komentářů k recenzi. Tyto údaje využívá Obchodník na svých webových stránkách a dalších kanálech k marketingovým účelům.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Právním základem pro shromažďování a zpracování vašich Informací pro propagační e-mailovou komunikaci je váš výslovný souhlas Obchodníkovi.
 2. Na základě vašeho souhlasu obchodníkovi zpracováváme vaše Informace, abychom vám mohli zasílat propagační e-mailová sdělení, jako je žádost o zaslání recenze na zakoupené produkty, informování o reakci na recenzi atd.
 3. Z používání vašich Informací pro propagační komunikaci se můžete kdykoli “odhlásit” kliknutím na odkaz “Odhlásit se” v dolní části jakéhokoli námi zaslaného e-mailu.
 4. Právním základem pro zveřejnění vaší recenze je splnění služby recenze, kterou jste si vyžádali odesláním recenze.
 5. Požádat o smazání vámi zaslaných recenzí je možné na emailové adrese support@satisflow.cz.

Doba uchovávání údajů

 

 1. Po dobu, než požádáte o smazání vašich recenzí.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů (partneři a subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

–  zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

– zajišťující marketingové služby a analýzu návštěvnosti webu.

 1. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

Vaše práva

 

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

–  právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

–  právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

–  právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

–  právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

–  právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

–  právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce support@satisflow.cz.

 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Odesláním recenzního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2022.

satisflow logo

Ukažte, že lidé u vás rádi nakupují.

SatisFlow přináší doplněk Fotorecenze pro Shoptet e-shopy, který automaticky sbírá recenze a ukazuje reálné fotky produktů od spokojených zákazníků.

Ukažte, že lidé u vás rádi nakupují.